Kisa pwojè sa ye ?

Ki kote Site Solèy ye ?

Kote lide sa soti ?

Pouki sa yon bibliyotèk?

Ki pwensip nou yo ?

Ki sa ki vizyon an ?

Contact Us

Visit our contact page

Or come to visit us in Place Fierte, Cite Soleil, Haiti

Connect with us

Cite Soleil, Haiti

© 2018 Konbit Bibliyotek Site Soley. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon