Kontakte nou

Tanpri, kontakte nou pou nou ka pale! Nou ka pale ak ou nan lang Kreyol, Angle, oubyen Franse.

+ 509 38448172 (Ayiti)

+1 609 933 5945 (Ozetazini)

Plas Fyete

Site Soley, Ayiti

Contact Us

Visit our contact page

Or come to visit us in Place Fierte, Cite Soleil, Haiti

Connect with us

Cite Soleil, Haiti

© 2018 Konbit Bibliyotek Site Soley. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon