Pwogrè Aktyèl

Pou semen 170, Konbit Bibliyotèk Site Solèy te mobilize 6,590 moun ki te bay 23,229,757.16 goud epi te ramase 25,059 liv.

KBSS report week 170.jpg