Depans

Konbit Bibliyotek angaje'l pou mete menm nivo transparans ak depans menmjan ak kanpay leve lajan an. Chak mwa, n'ap poste rapo ak tout fich sou paj sa.

Fich pou mwa Fevriye 2018 yo

Fich pou Mwa Avril 2018 yo

Fich pou Mwa Jen ak Jiye 2018 yo

Fich pou Mwa oktob ak novamn 2018 yo

Fich pou Mwa fevriye ak mas 2019 yo

Fich pou Mwa jwen ak jiye 2019 yo

Fich pou Mwa Mas 2018 yo

fich pou Mwa Me 2018 yo

Fich pou Mwa dawout ak septamn 2018 yo

Fich pou Mwa desamn 2018 ak janvye 2019 yo

Fich pou Mwa Avril ak Me 2019 yo

Fich pou Mwa dawout ak septamn 2019 yo

Fich pou Mwa Oktob 2019 rive Janvye 2020

Fich pou Mwa fevriye rive avril 2020

Contact Us

Visit our contact page

Or come to visit us in Place Fierte, Cite Soleil, Haiti

Connect with us

Cite Soleil, Haiti

© 2018 Konbit Bibliyotek Site Soley. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon