SITE SOLÈ​Y

#Konbit BibliyotÈk

Misyon nou

Misyon nou se pou konstwi yon Bibliyotèk modèn nan Site Solèy. Apwòch nou se yon apwòch transparan ki chita sou konbit.

Plis moun Vin jwenn konbit la
Denyè nouvèl

Chak semenn, plis moun vinn jwenn konbit la ! Gade denyè enfòmasyon sou tout pwogrè ke Konbit Bibliyotèk ap fè.

Gade epi tande

Swiv tout kouvèti medyatik Konbit Bibliyotèk ap resevwa, epi gade tout videyo kontribitè yo, atis yo ak zanmi nou yo poste sou sit la!

Aprann kijan ou ka ede!

Contact Us

Visit our contact page

Or come to visit us in Place Fierte, Cite Soleil, Haiti

Connect with us

Cite Soleil, Haiti

© 2018 Konbit Bibliyotek Site Soley. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon