top of page

Vinn jwenn konbit la!

Kouman ou ka ede ?

Bay talan ou!

Nou toujou ap chache moun ki pou bay talan yo nan konbit la ! Si ou gen yon talan espesyal ke ou vle pataje ak nou, tanpri fè nou konnen.

Bay lajan!

Pagen yon kontribisyon ki two piti – tout don enpòtan !

Bay liv!

Nou ap chache tout kalite liv. Priorite nou se liv nan Kreyòl ak Franse, liv edikasyonèl, liv timoun, ak liv sou listwa ak kilti Ayisyen. Men n’ap aksepte tout kalite liv ki nan bon kondisyon !

Bay materyel!

Si ou gen materyèl ou vle bay (sitou si ou viv an Ayiti), fè nou konnen ! Nou ka aksepte materyo konstriksyon ak lòt materyèl k’ap bon pou yon bibliyotèk (tankou odinaté, biwo, elatriye).

Donate
bottom of page